Q42 filadelfia

2 Dette var hovudtema for WHO sin rlege rapport WHR i P bakgrunn av tilgjengeleg talmateriale berekna WHO at det mangla 4 millionar helsearbeidarar p verdsbasis. FRi Diagnostic Imaging…

Les mer…

Preset Colors


Background Image


Background Pattern